Amaç ve Kapsam

Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS), ilk sayısını Nisan 2018 tarihinde yayımlamayı planlayan , açık erişimli, hakemli, yılda dört sayı olarak (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) elektronik ortamda yayımlanacak bilimsel bir dergidir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel ve orijinal makaleler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

IJEPHSS, insan ve toplum bilimlerinin farklı disiplinlerindeki çalışmalara (Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat) açık olmakla birlikte, iktisat, işletme, ekonometri, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi iktisadi ve idari bilimler kapsamında yer alabilecek çalışmalara öncelik vermektedir. Bu noktada dergimiz, belli bir disipline ait ya da disiplinlerarası kuramsal ve/ya uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı, bu sayede ilgili literatürün gelişmesine katkı sağlamayı temel varlık sebebi olarak görmektedir.

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur. Bu nedenle dergimiz salt akademisyenlerden gelen çalışmalara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelebilecek bilimsel nitelikli çalışmalara da açıktır.