Amaç ve Kapsam

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS iktisadi, sosyal ve insani bilimler alanlarındaki akademik düzeyde güncel tartışmaları kendisine konu edinmektedir.  Bahse konu tartışmaların gelişmesinde söz sahibi olabilecek özelliklerdeki çalışmaları yayımlamak suretiyle, hem konu ile ilgilenen araştırmacılarla buluşturmayı, hem de bu tartışmalara katkı sunmayı temel amaç olarak görmektedir.

Dergimizde yayımlanmak için değerlendirmeye alınacak alanlar şunlardır:
– İktisat, İşletme, Finans, Maliye, Ekonometri ve ilgili alt bilim dalları
– Edebiyat, Sosyoloji, Tarih ve ilgili alt bilim dalları

Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu nedenle dergimiz salt akademisyenlerden gelen çalışmalara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelebilecek akademik nitelikli özgün çalışmalara da açıktır.

IJEPHSS bünyesinde araştırma makalelerine yer verilmektedir.