Dergi Hakkında

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences (Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi– IJEPHSS), ilk sayısını Nisan 2018 tarihinde yayımlamıştır. IJEPHSS açık erişimli, hakemli, Türkçe ve İngilizce dillerinde, yılda dört sayı olarak (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) elektronik ortamda yayımlanan bilimsel bir dergidir.

İlk yayımlandığı tarihten itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan dergimizin ilk üç sayısı itibariyle toplam 16 makale ve bir kitap değerlendirme notu, akademik çevrenin ilgisine sunulmuştur. Dergipark sistemi kayıtlarına göre dergimizde yayımlanan çalışmalar, araştırmacılar tarafından 3000’in üzerinde bir sayıda kaydedilmiş ve incelenmiştir.

IJEPHSS, ikisi ulusal düzeyde olmak üzere toplam dokuz bilimsel endekste de taranmaktadır. Alan endekslerine yapılan başvurular sürekli bir şekilde güncellenmektedir. Dergimizin tarandığı endekslerin bir kısmına “Taranılan Indeksler” sayfasından ulaşılabilinir.

IJEPHSS, henüz bir yılını dahi tamamlamamış olmakla birlikte ECOEI, ICEESS, ECONBUSS, ICOAEF gibi yurtiçi ve yurtdışından bilimsel kongrelere de yayın desteği vermiştir. Bu sayının ilerleyen aylarda artarak sürmesi için çalışmalar yapılmaktadır. “Desteklediğimiz Kongreler” sayfasından, geçmiş ya da planlanan kongrelerin afiş ve duyurularına ulaşabilirsiniz.

Dergimizin Bilim ve Danışma Kurulu, Avrupa, Amerika ve Asya’daki 16 farklı ülkede görev yapan 34 bilim insanından oluşmaktadır. Sosyal ve İnsani bilimlerin farklı dallarında, alanlarında uzman bilim insanlarının bilim ve danışma kurulumuza katkı sunması için görüşmelerimiz devam etmekte olup; bilim ve danışma kurulumuzdaki bilim insanlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Dergimizde yer alan çalışmalara Son Sayı bağlantısı üzerinden ya da Dergipark sisteminden ulaşabilirsiniz.

Dergimizin Ocak 2019′da çıkacak olan yeni sayısı için makale kabul süreci devam etmektedir. Yayımlanmasını talep ettiğiniz çalışmalarınızı DergiPark sistemine üye olarak dergimize gönderebilirsiniz. DergiPark üyeliği ücretsizdir.