Açık Erişim Politikası

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS (e-ISSN: 2636-8137), bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine açık erişim sunmaktadır. Bu nedenle dergide yayımlanan makalelere erişim ücretsizdir.
Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. IJEPHSS’de yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. IJEPHSS, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. IJEPHSS, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır (Deklarasyona İngilizce ve Türkçe olarak bu linklerden ulaşılabilir).
IJEPHSS, tüm makaleleri Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlamaktadır. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir. IJEPHSS’de yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/archive adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilmesi mümkündür.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
• Paylaş: Eser her ortam veya formatta kopyalanabilir ve yeniden dağıtılabilir.
• Uyarla: Karıştırma, aktarma ve mevcut eserin üzerine inşa etme yapılabilir.
Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
• Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi verilmelidir. Bunların uygun bir şekilde yerine getirilmesi, lisans sahibinin kullanıcıyı ve kullanım şeklini onayladığını göstermez.
• Gayri Ticari: Bu materyal ticari amaçlarla kullanılamaz.
• Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulanamaz.

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS (e-ISSN: 2636-8137) Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. IJEPHSS, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/ijephss/?verb=Identify 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijephss/rss-feeds