Amaç ve Kapsam

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS (e-ISSN: 2636-8137), ilk yayım tarihi olan 2018’den itibaren “Sosyal Bilimler” ile “Sanat ve İnsani Bilimler” kapsamında akademik düzeydeki özgün ve karşılaştırmalı çalışmaları yayımlayan çevrimiçi bilimsel bir dergidir.
IJEPHSS’in hedef kitlesini Sosyal Bilimler ile Sanat ve İnsani Bilimler alanında çalışma yürüten akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu nedenle dergimiz salt akademisyenlerden gelen çalışmalara değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelebilecek akademik nitelikli özgün çalışmalara da açıktır.
IJEPHSS yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olacak şekilde yayımlanan bilimsel nitelikli ve hakemli bir dergidir. Dergide Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir. Bu çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması şarttır.
Gönderim kurallarına ve IJEPHSS’in aşağıda belirtilen konu kapsamına uygun görülen yazılar alanında akademik yeterliliğe sahip en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilmektedir. Yayın kurulu, çalışmaların uygunluğunu tartışırken her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını da dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör’e aittir. Yayın kurulu Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.
Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanır. Dergimizde yayımlanmış olan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir ve yayımlanan çalışmalar, yazarı tarafından üniversitesinin kurumsal arşivinde, konulu arşivlerde veya istenilen diğer arşivlerde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Bu noktada dergimiz açık erişimli, gayrı ticari bilimsel yayıncılığı benimsemiştir.

Amaç
IJEPHSS özgün ve derleme makaleler ile bilimsel kongre ve sempozyumlara dair çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına katkı sunmayı amaçlayan uluslararası, süreli, bilimsel bir yayın organıdır.
IJEPHSS, Sosyal Bilimler ile Sanat ve İnsani Bilimler alanındaki tartışmaların gelişmesinde söz sahibi olabilecek özelliklerdeki çalışmaları yayımlamak suretiyle, hem konu ile ilgilenen araştırmacılarla buluşturmayı, hem de bu tartışmalara katkı sunmayı temel amaç olarak görmektedir.

Kapsam ve Konu Kategorileri (Web of Science Sınıflandırmasına Göre)
Dergimiz Web of Science Core Collection kapsamında Disiplinlerarası Sosyal Bilimler dergisi sınıflandırmasına dâhildir. Buna bağlı olarak Web of Science Core Collection kapsamında yapılan sınıflandırmaya göre Sanat ve İnsani Bilimler ile Sosyal Bilimler alanlarında ve aşağıda belirtilen konu başlıklarındaki yayınları kabul etmektedir:

Sanat ve İnsani Bilimler
Tarih
Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi
Edebiyat
Felsefe

Sosyal Bilimler
İşletme ve Ekonomi
İletişim
Kültürel Çalışmalar
Kalkınma Çalışmaları
Siyaset Bilimi ve Hukuk
Dil Bilim
Psikoloji
Kamu Yönetimi
Sosyal Bilimlerle İlişkili Çalışmalar
Uluslararası İlişkiler
Sosyoloji
Kentsel Çalışmalar
Kadın Çalışmaları

Yayın Periyodu
IJEPHSS, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bununla birlikte yayın kurulunun uygun gördüğü konularda özel sayılar da çıkarılabilmektedir. IJEPHSS’in düzenli sayıları ilgili ayın 15’inde yayımlanmaktadır. Yeni sayı yayım tarihine 30 günden daha az süre kala gönderilen çalışmalar; ancak bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınabilmektedir. Bu kapsamda IJEPHSS, geç makale başvurularını en yakın tarihli sayısı için kabul etmemektedir.
Çalışmaların en yakın tarihli sayıya yetişmesi hakemlerin kullandığı sürelere, verdikleri kararlara ve yazar tarafından yapılması beklenen revizyon sürelerine bağlıdır. Bu nedenle IJEPHSS, gönderilmiş çalışmaların en yakın tarihli sayıda yayımlanacağına dair garanti vermemektedir.
IJEPHSS’te değerlendirme süreci olumlu sonuçlanmış olan çalışmalar, geliş tarihi dikkate alınarak yayın sırasına eklenir. Özel ve ek sayılar ile armağan sayıları hariç, belirli bir tarihteki sayı için yayın kabul edilmemektedir.

Hedef Kitlesi
IJEPHSS’in hedef kitlesini Sosyal Bilimler ile Sanat ve İnsani Bilimler alanında çalışma yürüten akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. IJEPHSS, sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Yayın Dili
IJEPHSS Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmaları yayımlamaktadır.

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Telif Hakkı
IJEPHSS’de yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlanmasına izin verirler.

Ücret Politikası
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS, ücretli bir dergidir. Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği IJEPHSS’e gönderilen çalışmaların kabul/red durumundan bağımsız olarak ücret alınmaktadır. Talep edilen ücret, ön değerlendirme, editörlük inceleme, dil kontrolü hizmeti, sekreterlik, yazım imla, mizanpaj, kontrol, yayınlama vb. nedenlerle alınmaktadır. Hakemlik ücrete tabi değildir. Dekontun açıklama kısmında sorumlu yazarın isim-soyismi ve Dergipark’taki makale ID numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Ödeme koşulları ve hesap bilgileri Ücret Politikası başlığı altında yer almaktadır.