Dergi Hakkında

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS, ilk sayısını Nisan 2018 tarihinde yayımlamıştır. IJEPHSS açık erişimli, hakemli, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda dört sayı olarak (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) elektronik ortamda yayımlanan bilimsel bir dergidir.

Dergimiz ilk yayımlandığı tarihten itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştır. İlk üç sayı itibariyle toplam 16 araştırma makalesi ve bir kitap değerlendirme notu, akademik çevrenin ilgisine sunulmuştur. Dergipark sistemi kayıtlarına göre dergimizde yayımlanan çalışmalar, araştırmacılar ve ilgililer tarafından 3000’in üzerinde kaydedilmiş ve incelenmiştir.

IJEPHSS, ulusal ve uluslararası düzeyde 10’dan fazla bilimsel endekste, kütüphane ve kurum veritabanında taranmaktadır. Taranılan endeks sayısının artırılması ve böylece dergimizin görünürlüğü ile atıf düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Dergimizin tarandığı endekslerin bilgisi “Taranılan Indeksler” sayfasında yer almaktadır.

IJEPHSS, henüz bir yılını dahi tamamlamamış olmakla birlikte, ECOEI’III, ECOEI’IV, ECOEI’V, ICEESS, ECONBUSS, ICOAEF gibi yurtiçi ve yurtdışından bilimsel kongrelere de yayın desteği vermiştir. Bu sayının ilerleyen aylarda artarak sürmesi için çalışmalar yapılmaktadır. “Desteklediğimiz Kongreler” sayfasında, geçmiş ya da planlanan kongrelerin afiş ve duyuruları bulunmaktadır.

Dergimizin Bilim ve Danışma Kurulu, Avrupa, Amerika ve Asya’daki 16 farklı ülkede görev yapan 34 bilim insanından oluşmaktadır. Sosyal ve insani bilimlerin farklı dallarında, alanlarında uzman bilim insanlarının bilim ve danışma kurulumuza katkı sunması için görüşmelerimiz devam etmekte olup; bilim ve danışma kurulumuzdaki bilim insanlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Dergimizde yer alan çalışmalara Son Sayı veya Arşiv bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Akademik çalışmalar Dergipark sistemi üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

Dergimizin gelecek sayısında özgün makalelerinizin yayımlanmasını talep ediyorsanız, çalışmalarınızı DergiPark sistemine üye olarak dergimize gönderebilirsiniz. DergiPark üyeliği ve dergimizde yayımlanan çalışmalardan ücret talep edilmemektedir.