Dergi Hakkında

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS, ilk sayısını Nisan 2018 tarihinde yayımlamıştır. IJEPHSS açık erişimli, hakemli, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda dört sayı olarak (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) elektronik ortamda yayımlanan bilimsel bir dergidir.

IJEPHSS, ulusal ve uluslararası düzeyde 20’den fazla bilimsel endekste, kütüphane ve kurum veritabanında taranmaktadır. Taranılan endeks sayısının artırılması ve böylece dergimizin görünürlüğü ile atıf düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Dergimizin tarandığı endekslerin bilgisi “Taranılan Indeksler” sayfasında yer almaktadır.

IJEPHSS, bugüne kadar, ECOEI’III, ECOEI’IV, ECOEI’V, ICEESS, ECONBUSS, ICOAEF gibi yurtiçi ve yurtdışından bilimsel kongrelere de yayın desteği vermiştir. Bu sayının ilerleyen aylarda artarak sürmesi için çalışmalar yapılmaktadır. “Desteklediğimiz Kongreler” sayfasında, geçmiş ya da planlanan kongrelerin afiş ve duyuruları bulunmaktadır.

Dergimizin Bilim ve Danışma Kurulu, Avrupa, Amerika ve Asya’daki ülkelerde görev yapan bilim insanlarından oluşmaktadır. Sosyal ve insani bilimlerin farklı dallarında, alanlarında uzman bilim insanlarının bilim ve danışma kurulumuza katkı sunması için görüşmelerimiz devam etmekte olup; bilim ve danışma kurulumuzdaki bilim insanlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Dergimizde yer alan çalışmalara Son Sayı veya Arşiv bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Akademik çalışmalar Dergipark sistemi üzerinden kullanıma sunulmaktadır.

Dergimizin gelecek sayısında özgün makalelerinizin yayımlanmasını talep ediyorsanız, çalışmalarınızı DergiPark sistemine üye olarak dergimize gönderebilirsiniz. DergiPark üyeliği ve dergimizde yayımlanan çalışmalardan ücret talep edilmemektedir.