Son Sayı

Dergimizin ikinci cildinin dördüncü sayısı 15 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Daha önceki sayılarımıza Arşiv sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Künye (PDF)

  1. XIV. Yüzyılın İlk Çeyreğinde İlhanlı-Avrupa Münasebetleri (215-225)  Ercan Gördegir
  2. Patrick Süskind’in “Amnesie İn Litteris” Adlı Metninin Postmodern Yazın Bağlamında Analizi (226-243) Funda Kızıler Emer
  3. 21. Yüzyılda Ulus Devletin Bağımsız Siyaset Belirleme Gücü (244-253) Vedat Eriş, Hasan Yazıcı
  4. Finansal Kiralamanın Devralma Stratejisindeki Rolü: Pegasus Hava Taşımacılığı ve İzair İşbirliğine Yönelik Bir İnceleme (254-264) Sultan Gedik Göçer, Deniz Macit
  5. Kamu Çalışanlarında Örgütsel Sinizmin Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi: :Karaman İli Örneği (265-281) Murşit Işık, Hakan Candan