Özel Sayı Çağrısı

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS olarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 Yılı” konulu özel sayımızı duyurmanın gururunu yaşıyoruz.

Özel sayı kapsamında kuruluşundan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal, kurumsal, siyasi ve kültürel hayatını şekillendiren süreçler üzerine yapılmış sosyal ve insani bilimler alanındaki (Ekonomi, Siyaset, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat gibi) çalışmalar kabul edilecektir.

Özel sayı ile Türkiye’nin hem bölgesel ve uluslararası sistem içindeki yüzyılına dair değerlendirmelerin hem de gelecek yıllara yönelik beklentilerin araştırma konusu yapılması beklenmektedir. Özel sayı bu yönüyle sadece Cumhuriyet’in geçmişine yönelik değerlendirmeleri değil; geleceğine yönelik ekonomik ve sosyal hayatına yön verebilecek çalışmaları da kapsayarak geçmişten geleceğe bir bütüncüllük taşımayı hedeflemektedir.

Özel sayı, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış araştırma makalelerini içerecektir. Yazılar dergimizin web sitesinde belirtilen yazım ve diğer kurallara uygun şekilde hazırlanmalı ve dergipark sistemi aracılığıyla “özel sayıya yönelik” olduğu belirtilerek yüklenmelidir.

Tüm başvurular çift kör hakem incelemesine tâbi olacaktır. Çift kör hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen makaleler; geliş tarihi, makale alanı ve yayın dili gibi hususlar dikkate alınarak editör kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülenler yayın sürecine alınacaktır.

Özel sayımız için önemli tarihler aşağıdaki gibidir:

  • Tam Metin Son Gönderim Tarihi     : 1 Ağustos 2023
  • Özel Sayı Yayımlanma Tarihi          : 29 Ekim 2023

Özel sayı ile ilgili her türlü soru ve iletişim için editor@ijephss.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.