Last Issue

 

The fourth issue of the fourth volume of our journal was published on October 15, 2021. You can find our previous issues on Archive page. 

 

Full Issue (PDF)

  1. COVID-19 sürecinin Meslek Yüksekokul Öğrencileri Hanehalkının Ekonomik Durumlarına Etkisi: Ankara Yıldırım Beyazıt ve Hacettepe Üniversitesi Örneği / The Effect of the Covid-19 Process on the Economic Status of Vocational School Students Household: The Case of Ankara Yıldırım Beyazıt and Hacettepe University
   (164-181) (TR) Sühelya Erikli
  2. The Effect Of The Pandemic on Exchange Rates: An Application on Turkey (182-193) (EN) İbrahim Çütçü, Eda Dineri
  3. Erzurum’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1938-1944) / The Celebrations of Republic Day in Erzurum (1938-1944) (194-206) (TR) Tekin İdem
  4. Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Tükenmişlik Algısının Belirlenmesi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği /Determining Academicians Perception of Burnout During the Pandemic Process: Case of Agri Ibrahim Cecen University (207-220) (TR) Elif Alar Erkal