Last Issue

 

Full Issue (TR/EN)

 

  1. Türkiye’de Kooperatif Sigortacılığının Performansı Üzerine Bir Çalışma: CARAMELS Analizi (98-109) (TR) Ahmet Genç, Yusuf Akgül, Hakkı Genç
  2. Turizmin Gelişmesinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: Dicle Kalkınma Ajansı Örneği (110-123) (TR) Emine Tuğba Alpaslan, Halil İbrahim Aydın
  3. Snow-White, Curvy and Virgin: Concubinage and the Origin of White Slave Traffic in Ottoman Istanbul (1850-1920) (124-139) (EN) Cem Doğan
  4. N11 Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Eşbütünleşme Analizi (140-152) (TR) Burak Uğur
  5. The Fight Against The COVID-19 Pandemic in Turkey (153-163) (EN) Selim Çapar