Künye

YAYIMCI / İMTİYAZ SAHİBİ / SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

*** 

YÖNETİCİ EDİTÖR


*** 

ALAN EDİTÖRLERİ ***

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

***

YABANCI DİL EDİTÖRLERİ

***

İNDEKS SORUMLUSU

*** 

HUKUK DANIŞMANI

***

WEB EDİTÖRÜ

***

SEKRETERYA*** 

YAYIN ARALIĞI

Üç Aylık

***

YAZIM DİLİ

İngilizce ve Türkçe

***

DEĞERLENDİRME SÜRESİ

30 GÜN

***

ÇALIŞMA ALANLARI

İktisat, Finans, Maliye, Ekonometri, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Edebiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih