Künye

YAYIMCI / İMTİYAZ SAHİBİ / SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

YÖNETİCİ EDİTÖRLER


 

ALAN EDİTÖRLERİ

 

DİL EDİTÖRÜ

 

İNDEKS SORUMLUSU

 

HUKUK DANIŞMANI

 

WEB EDİTÖRÜ

 

SEKRETERYA


 

YAYIN ARALIĞI

Üç Aylık

 

YAZIM DİLİ

İngilizce ve Türkçe

 

ÇALIŞMA ALANLARI

İktisat, İşletme, Finans, Maliye, Ekonometri, Edebiyat, Sosyoloji, Tarih