Kongre Sekreteryası

Arş. Gör. Mehmet İlker Şanal

Arş. Gör. Şafak Özsaraç

Büşra Doğan

Ömer Duman