Kongre Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın
Doç. Dr. Onur Oğuz
Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya
Doç. Dr. Yusuf Çınar