Kongre Çağrısı

2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi – ICEPHSS’23, 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrimiçi (online) ve yüzyüze olarak Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Kongrede alanda çalışmalar yapan akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmasını amaçlanmaktadır. Ekonomi, siyaset, insan ve toplum bilimleri gibi farklı bilim alanları kongre kapsamında ele alınacaktır.

2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi – ICEPHSS’23, çok yönlü katılım ilkesiyle sosyal bilimler alanında hazırlanmış bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde sunulacağı bir akademik ortam oluşturmayı misyon olarak belirlemiştir.

2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi – ICEPHSS’23, “Cumhuriyetin 100 Yılı” temasıyla düzenlecektir. Bu amaçla hem Türkiye’nin farklı bilimsel alanların gözlüğüyle tarihsel gelişiminin incelenmesi hem de güncel sorunların tartışılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ekonomi, finans, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, edebiyat alanları başta olmak üzere ana temaya uygun tüm çalışmalar kongrenin alanı kapsamında kabul edilmektedir. Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Bu yıl ikincisi düzenlenen kongremizde konu ile ilgilenen tüm akademisyen, araştırmacı ve konuya ilgi duyan tarafları katkı ve katılımlarıyla aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
Düzenleme Kurulu