Desteklenen Kongreler

***Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi olarak yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel kongreler ile işbirliği içinde olmayı temel hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Bu nedenle dergimizin ilerleyen sayılarında kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılarla olan işbirliklerimizi bu sayfa altında paylaşacağız. İşbirliği içinde olduğumuz kongre/sempozyumlarda sunulan bildirilerin niteliği ve gelen hakem raporları doğrultusunda dergimiz yayım imkanı sunmaktadır.***


ICOAEF’18 (28-30 Kasım 2018 – Kuşadası)

ICOAEF’18, İktisat, İşletme, Finans ve tüm sosyal bilimler disiplinleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konuların tartışılmasına imkân sağlamaktadır. Bu kongre, özellikle İktisat, İşletme ve Yönetim konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili tüm konuları kapsamaktadır.

 

 

 

 


ECOEI’IV 2018 (15-17 Kasım 2018 – Kocaeli)

European Congress on Economic Issues, ekonomi alanındaki ve bununla ilgili disiplinlerarası çalışmalardaki yeni ve güncel çalışmaların paylaşılması için oluşturulmuş bir etkinliktir.

 


ECONBUSS’18 (25-27 Ekim 2018 – Gaziantep)

Sempozyumun temel amacı; doğal kaynakların pervasızca tüketildiği, kirliliğin yüksek oranda arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir dünyada, insanlığın geleceği için Sürdürülebilir Kalkınmanın bilim insanları tarafından tartışılabileceği bir platform sağlamaktır.

 


ICEESS’18 (29-30 Haziran 2018 – Bandırma)

ICEESS, Ekonomi, İşletme, Finans ve sosyal bilimlerle ilgili diğer alanlarda araştırmaların ve fikirlerin paylaşılması için düzenlenmiştir. Konferansa Türkçe ve İngilizce yayınlarla katılım gösterilebilir.

 

 

 

 

 


Ecoei III Spring’18 (7-9 Mayıs 2018 – Polonya)

European Congress on Economic Issues, ekonomi alanındaki ve bununla ilgili disiplinlerarası çalışmalardaki yeni ve güncel çalışmaların paylaşılması için oluşturulmuş bir etkinliktir.