Yönetici Editör

YAYIN SAHİBİ – YÖNETİCİ EDİTÖR

Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın: 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda, “Bölgesel Kalkınma Ajansları”na ilişkin yazmış olduğu tez ile yüksek lisansını, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda “Sosyal Sermaye-Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Panel Regresyon Analizi” başlıklı yazmış olduğu tez ile 2015 yılında doktora derecesini aldı. Özel sektörde Bankacılık, Proje Uzmanlığı, danışmanlık gibi pozisyonlarda çalıştıktan sonra özel bir şirkette üst düzey yönetici olarak görevini ifa etti. 2012 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. Halen Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde akademik hayatına devam etmektedir. Kaleme almış olduğu makale, bildiri ve projelerinin yanı sıra çok sayıda kitabın editörlüğünü ve bölüm yazarlığını üstlenmiş bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları; “Para-Banka ve Finans”,  “İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi”, “Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar”, “Kalkınma Üzerine Ekonomi-Politik Yazılar”, “Sosyal Sermaye ve Kalkınma”, “Economic Development: Global & Regional Studies”, “Economic Development: Social & Political Interactions”

İletişim: halilibrahim [@] ijephss.com

Doç. Dr. Onur Oğuz: 2002 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Sermaye Piyasaları ve Borsa Anabilim Dalı’nda “Etkin Piyasalar Teorisi ve İMKB-Mali Endeks Şirketleri Üzerine Parametrik Analizi” başlıklı tez ile yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bilim Dalı’nda “Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin Kurumsal İktisat Yönünden Değerlendirilmesi: Ekonometrik Bir Uygulama” başlıklı yazmış olduğu tez ile 2017 yılında doktora derecesini aldı. 2003-2008 yılları arasında çeşitli borsa aracı kurumlarının araştırma ve kurumsal finans departmanlarında farklı ünvanlarda görev aldı. 2010-2018 yılları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası programı ile Bankacılık ve Sigortacılık programında program başkanı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren Batman Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde akademik kariyerine devam etmektedir. Ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavına hazırlık, Bireysel Emeklilik Aracılığı sınavlarına hazırlık alanlarında da eğitimler verdi. SPL 3. Düzey ve Kredi Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. İyi düzeyde İngilizce ve Orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

İletişim: onur [@] ijephss.com