Etik İlkeler ve Yayın Politikası

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS, bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine açık erişim sunmaktadır. Bu nedenle dergide yayımlanan makalelere erişim ücretsizdir. Ancak derginin yayın giderlerinin karşılanması amacıyla, yayın kabul şartından bağımsız olarak gönderilen tüm çalışmalardan ücret talep edilmektedir. Bütün yazarlar, makaleleri hakem sürecini geçtikten sonra yayınlandığında, açık kaynak erişimini ve koşullarını kabul ederler.

IJEPHSS internet üzerinden yayın yapmaktadır. Bu nedenle yazar(lar)a basılı materyal gönderimi yapılmayacaktır. Çalışmalar, ihtiyaç duyulması halinde sitemizden veya Dergipark üzerinden pdf formatında şahsi bilgisayarlara kayıt edilebilmektedir.

IJEPHSS’te yayımlanması için sisteme yüklenen çalışmalar için sorumlu yazar tarafından imzalanan “telif hakkı sözleşmesi” gereklidir. Ayrıca sisteme yüklenen makalenin son sayfasında “Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı“, “Destek ve Teşekkür Beyanı” ile “Çatışma Beyanı” bilgilerine yer verilmelidir.

Yazar(lar) tarafından dergiye gönderilecek makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 

IJEPHSS‘e gönderilen çalışmalar ilk olarak yazım kurallarına ve akademik etik kurallarına uygunluk açısından denetlenir. Söz konusu kurallara uygun olmayan çalışmalar yazara iade edilir. Hakemlik süreci başlatılmadan önce tüm çalışmalar editör kontrolünden geçirilir. Çalışma editör ya da alan editörleri tarafından yeterli görülmezse, hakeme iletilmeksizin reddedilebilir.  

IJEPHSS‘te daha önceden çalışması yayımlanan bir araştırmacının, yeni bir çalışması (tek başına veya ortak yazarlı olması fark etmeksizin) hakemlerden kabul alsa dahi, mevcut ilk çalışmanın yayınını takiben en erken dört sayı sonra yayımlanabilir.

IJEPHSS‘te hakem süreci olumlu sonuçlanmış ve editör onayından geçmiş olan çalışmalar, geliş tarihi dikkate alınarak yayın sırasına eklenir. Özel ve ek sayılar ile armağan sayıları hariç, belirli bir tarihteki sayı için yayın kabul edilmemektedir. 

Yazar(lar) çalışmalarında kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, fotoğraf, şekil, tablo vs.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmelidirler. Telif hakları ve izinler konusunda sorunuz varsa lütfen son düzeltmenizi yollamadan önce yönetici editörümüze danışınız. IJEPHSS telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu yazılarını sisteme yükledikleri ve/veya gönderdikleri zaman kabul etmiş olurlar.

IJEPHSS, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar hakkında IJEPHSS tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. IJEPHSS, her ne kadar bilimsel etik kurallarına uygun hareket etmekte duyarlı davransa da, yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda IJEPHSS üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili organlar yaptırım uygulayamaz. IJEPHSS yönetici editörleri ve/veya alan editörleri  yazılımı aracılığıyla çalışmalardaki intihal oranlarını kontrol eder ve %20 seviyesinin üzerindeki çalışmalar hakem sürecine alınmadan reddedilir.

Yayın için çalışmasını gönderen yazar(lar), dergi kurallarına uyacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. IJEPHSS yayım politikasındaki koşul ve şartlar her bir yazar için aynıdır. Kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez.

Telif Hakkı Formu’nu buradan indirebilirsiniz.