SSS

  1. Derginin niteliği nedir?

Dergi uluslararası nitelikli, hakemli elektronik bir dergidir.

  1. Dergi hangi endekslerde taranmaktadır?

Dergimizin tarandığı ve başvuru yapıp henüz inceleme aşamasında olunan indeksler “Taranılan Indeksler” başlığı altında yer almaktadır.

  1. Derginin yayın dönemi nedir?

Dergimiz 3 ayda bir online olarak yayımlanmaktadır. Yeni sayı, her dönem için ilgili ayın  (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) 15’inde yayımlanmaktadır.

  1. Derginizde yayına kabul süreci nasıl işletilmektedir?

Dergipark üzerinden sisteme yüklenen çalışmalar, öncelikle alan editörlerince incelenip, uygun bulunduktan sonra hakemlere yönlendirilmektedir.  İki kör hakem tarafından verilen karara göre çalışma yayın sırasına alınmaktadır. Hakemler, çalışma sahiplerinin kimlik ve kurum bilgilerine sahip olmamaktadırlar.

  1. Hakem Değerlendirme süreci nasıl işletilmektedir?

Hakemlere yönlendirilmiş olan çalışmalar için en çok 30 gün içerisinde değerlendirme yapılması beklenmektedir. Olası gecikmelerde ise başka bir hakeme yönlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden herhangi bir dönüş sağlanamaması durumunda ise  alan hakemi ve editörler kurulu tarafından çalışma değerlendirilerek süreç tamamlanmaktadır.

  1. Derginin yayın dili nedir?

Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış çalışmalar yayımlanabilmektedir.

  1. Derginizde yayımlanan çalışmalar için DOI numarası verilmekte midir?

Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir.

      8. Dergide yayımlanacak çalışmalar için ücret talep edilmekte midir?

IJEPHSS, bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsemiş bir dergidir. Bu nedenle yayımlanması için gönderilen yazılardan ücret talep edilmemektedir. Bununla birlikte yazar(lar) tarafından, yayımlanması için gönderilen çalışmaların telif haklarının IJEPHSS’e devredilmesine, akademik gelenek çerçevesinde izin verildiği kabul edilmektedir.