SSS

  1. Derginin niteliği nedir?

Dergi farklı ulusal ve uluslararası nitelikli indeksler tarafından taranan, çift kör hakemlik sistemine dayanan elektronik bir dergidir.

  1. Dergi hangi indekslerde taranmaktadır?

Dergimizin tarandığı ve başvuru yapıp henüz inceleme aşamasında olunan indeksler “Taranılan Indeksler” başlığı altında yer almaktadır.

  1. Derginin yayın dönemi nedir?

Dergimiz 3 ayda bir çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Yeni sayı, her dönem için ilgili ayın  (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) 15’inde yayımlanmaktadır.

  1. Derginizde yayına kabul süreci nasıl işletilmektedir?

Dergipark üzerinden sisteme yüklenen çalışmalar, ilk olarak yazım kuralları ve akademik etik kuralları çerçevesinde incelenmektedir. Sonrasında editör ve/veya alan editörünce incelenip, uygun bulunduktan sonra hakemlere yönlendirilmektedir.  İki kör hakem tarafından verilecek olumlu/yayımlanabilir kararına göre çalışma yayın sırasına alınmaktadır (İki hakem farklı görüş beyan ettiği takdirde çalışma üçüncü bir hakeme daha gönderilir). Çalışmanın kabul ve reddinde son karar ilgili editöre ve/veya alan editörüne aittir.  

  1. Hakem Değerlendirme süreci nasıl işletilmektedir?

Dergimizde çift kör hakemlik süreci işletilmektedir. Hakemler çalışmalar için “mevcut haliyle yayımlanabilir“, “yayımlanamaz“, “minör düzeltmelerden sonra editör kontrolüyle yayımlanabilir” ya da “major düzeltmelerden sonra tekrar kontrol etmek istiyorum” şeklinde karar verebilmektedirler. Hakem raporlarında veya sisteme yükleyecekleri ek dosyalarda düzeltme/red kararlarının gerekçelerini sunmaktadırlar. Hakemler, çalışma sahiplerinin kimlik ve kurum bilgilerine kesinlikle sahip olmamaktadırlar. Hakem değerlendirme süreci, hakemlerin çağrıya yaptıkları dönüş süresine göre değişmektedir. Hakemlerin ek süre talep etme hakları da bulunmaktadır. 

  1. Derginin yayın dili nedir?

Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış çalışmalar yayımlanmaktadır.

  1. Derginizde yayımlanan çalışmalar için DOI numarası verilmekte midir?

Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir.

      8. Dergide yayımlanacak çalışmalar için ücret talep edilmekte midir?

Evet. Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanması için (çalışmanın kabul/red şartına bağlı olmaksızın) derginin yayın giderlerini karşılamak amacıyla ücret talep edilmektedir. Makale yüklendikten sonra ilgili hesaba ödeme yapılmalı ve editor@ijephss.com adresine dekont gönderilmeli, bilgi verilmelidir. Ödemesi yapılmayan çalışmaların hakem süreci başlatılmaz. Sorumlu yazar tarafından imzalanan ve sisteme yüklenen telif hakkı sözleşmesinde belirtilen maddelere uyulması beklenmektedir. (Telif hakları ile ilgili olarak buradan detaylar incelenebilir) Ödeme süreci ile ilgili bilgiler Ücret Politikası sayfasında yer almaktadır.