SSS

  1. Derginin niteliği nedir?

Dergi uluslararası nitelikli, hakemli elektronik bir dergidir.

  1. Dergi hangi indekslerde taranmaktadır?

Dergimizin tarandığı ve başvuru yapıp henüz inceleme aşamasında olunan indeksler “Taranılan Indeksler” başlığı altında yer almaktadır.

  1. Derginin yayın dönemi nedir?

Dergimiz 3 ayda bir online olarak yayımlanmaktadır. Yeni sayı, her dönem için ilgili ayın  (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) 15’inde yayımlanmaktadır.

  1. Derginizde yayına kabul süreci nasıl işletilmektedir?

Dergipark üzerinden sisteme yüklenen çalışmalar, öncelikle alan editörlerince incelenip, uygun bulunduktan sonra hakemlere yönlendirilmektedir.  İki kör hakem tarafından verilen karara göre çalışma yayın sırasına alınmaktadır (İki hakem farklı görüş beyan ettiği takdirde çalışma üçüncü bir hakeme daha gönderilir). Hakemler, çalışma sahiplerinin kimlik ve kurum bilgilerine sahip olmamaktadırlar.

  1. Hakem Değerlendirme süreci nasıl işletilmektedir?

Dergimizde çift kör hakemlik süreci işletilmektedir. Çalışmalar ilk olarak yönetici editör ve/ya alan editörlerinin kontrolünden geçerek hakem değerlendirmesine sunulmaktadır. Hakem değerlendirme süreci, hakemlerin çağrıya yaptıkları dönüş süresine göre değişmektedir.

  1. Derginin yayın dili nedir?

Dergimizde Türkçe ve İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış çalışmalar yayımlanabilmektedir.

  1. Derginizde yayımlanan çalışmalar için DOI numarası verilmekte midir?

Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir.

      8. Dergide yayımlanacak çalışmalar için ücret talep edilmekte midir?

IJEPHSS, bilimsel araştırmaları ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimsemiş bir dergidir. Bu nedenle yayımlanması için gönderilen yazılardan ücret talep edilmemektedir. Bununla birlikte yazar(lar) tarafından, yayımlanması için gönderilen çalışmaların telif haklarının IJEPHSS’e devredilmesine, akademik gelenek çerçevesinde izin verildiği kabul edilmektedir. (Telif hakları ile ilgili olarak buradan detaylar incelenebilir)